«چار میز»، واقعا چهار میز دارد!

چهار تا میز چوبی کوچولو که با رومیزی پارچه ای آبی نفتی با خال-خال های سفید پوشونده شده و ۳-۲ تا چهار پایه چوبی کنارشه، میزی که یه اجاق گاز دو شعله روش نصب شده، تعدادی قابلمه، بسته های پاستای خام که تا نزدیک سقف میرسه، کلی ادویه، یه یخچال واسه خنک کردن نوشابه ها، […]

کافه رسانه

اگر با سرعت از کنار پایگاه انتقال خون ابتدای بلوار کشاوزر (البته از سمت میدان ولی عصر) رد نشوید، استندی می بینید که شما را به «کافه رسانه» در زیرزمین فرهنگسرای «رسانه» هدایت می کند و کمتر از یک ماه است که افتتاح شده است. زیر زمین روشنی است، ۸ میز که شاید هرکدام بتواند […]