پادکست مفر

پادکست مفر

من عاشق سفر کردنم ولی از جاده می‌ترسم!

از پیچ جاده، از سبقت گرفتن، از بلند شدن هواپیما از زمین…

ولی هیچ کودوم این ترسا عامل بازدارنده‌ی من برای سفر نیست

از لحظه‌ای که وارد فرودگاه میشم و با خودم تنها میشم، سفر شروع میشه

انگار زندگی در دنیایی خیالی که چند روزی فقط منم و من و یه دنیای موقت که در اون بیگانه‌ام و همه چیز تازه و قابل کشف

پادکست مفر رو ساختم تا از کشف و شهورد شناخته شده ها براتون بگم

و زیاده‌ست که بگم هرچی که تعریف می‌کنم برداشت شخصی و تجربه شخصی و اطلاعاتی است که با سرچ شخصی ب‌دست اومده

شما اگر سرچ کنین و سفر کنین، جور دیگه‌ای همون فضا رو می‌بینین

توی این راه با هم همسفریم به یک نقطه که از دید من و شما چه بسا که شوند دو نقطه!


فهرست اپیزودهای پادکست مفر
در کست‌باکس بشنوید