پادکست مفر: عکاسی دورا مار از تابلوی گوئرنیکا

  دورا مار، عکاس، نقاش، شاعر، طراح رقص و مدل فرانسویه که زمانی از جمله معشوقه های پرشمار پابلو پیکاسو بوده دورا، از پیکاسو در حال نقاشی گوئرنیکا و همچنین خود نقاشی در مراحل مختلف، عکاسی کرده که بعضی از این عکسارو در این پست میبینید شاید خوش شانسی تاریخه که در این زمان یه […]