فیلم مغزهای کوچک زنگ زده

مغزهای کوچک زنگ زدهفیلمی پر از چرک و کثافت و سیاهیو امیدمدت ها بود فیلمی که فیلم باشد ندیده بود غیر از دیروز که شعله ور دیده بودم و فردا که بمب میبینموقتی همه چیز کنار درست کنار هم بیاید٬ نتیجه‌اش یک فیلم چشم‌نواز میشودصحنه ای که کودک کوچک غافل از دنیای زشت دور و […]

فیلم شعله ور

همه جا تعریف از شعله‌ور بود و بلیت رو داده بودیم مجتبی؛ سهم من مغزهای کوچک زنگ زده بود و بمببیشتر از این نمی‌خواستم زور بگممجتبی گفت نمی‌رسه و خودمو به سرعت رسوندمو وقتی دیدم گفتم که حالا میتونم بگم واقعا فیلم دیدممیخکوب بی مژه برهم زدنیشرایط پیچیده٬ روابط پیچیده و آدمهاهم قابل پیش بینی […]

فیلم جشن دلتنگی

بلیت فیلم جشن دلتنگی همان عودت داده شده ها به واحد VoD بود که امروز دیدمو چقدر جانیفتاده بودانگار در دیگ را باز کرده ای و یک مشت ایده و حرف و بازیگر داخلش ریخته ایدو تا قل که خورده از روی اجاق برداشتی و تحویل جشنواره دادیخواسته بود از تاثیر منفی شبکه های اجتماعی […]

کیک سیب و هویج و گردو

کیک سیب و هویج و گردو ایشون هستن محبوب بسیاری از قلب ها کیکی که برای تولد سورپرایز انتخاب کردم و هفته پیش پختم و برگزار نشد و بردم شرکت امروز دوباره دارم میپزم برای فردا! دیگه به خیالم هم آرد و هم بکیبنگ پودر به اندازه کافی داشتم و مثل هفته پیش وسط کیک […]