رویای بنفش…

داشتم یه کلیپ از سیاوش شمس از PMC میدیدم و به خودم گفتم، هنوز هم میشه گفت که جذابه! شما یادتون نمیاد، سیاوش شمس عشق همه ی دخترای هم نسل من بود البته چون همه دوستش داشتن، کودک فهیم ساز مخالف میزد! توی همین خاطرات سیر میکردم که آخر کلیپ سیاوش یه حریر بنفش از […]