صابون عجیبترین اختراع بشر!

صابون عجیبترین اختراع بشر

به نظرم صابون عجیب‌ترین اختراع بشره فرمول اصلیش طی چند صد سالی که ساخته شده تغییر اساسی نکرده فقط اسانس و افزودنی و گاهی فرمش عوض شده امروز هم سلاحی قوی‌تر از این اختراع باستانی در مقابل این طاعون قرن بیست و یکم نداریم دستامونو با آب و صابون، مدام بشوریم