چه کسی می تواند بی عشق زندگی کند؟

؟Qui peut vivre sans amour

ترجمه کودک فهیمی از آهنگ زیبایی سلین دیون به نام «چه کسی می تواند بی عشق زندگی کند؟» Quo peut vivre sans amour?

 

عشق بدترین بلاست

نگاه را عوض می کند، کلمات را از اصالت می اندازد

از شستشوی مغزی هم بدتر است

 

مانند سرابی در بیابان

جذبمان می کند، به دنبال خوشنودی است

اما به قعر جهنم می کشدمان

 

عشق بی وجدان است

جنایتکاری در حال فرار است

 

اما چه کسی می تواند مدعی شود

که می تواند بی عشق زندگی کند

چه کسی؟

چه کسی ادعا می کند

که هرگز عشق نمی خواهد

چه کسی؟

اما چه کسی می تواند مدعی شود

که هرگز دل نخواه باخت

چه کسی؟

شکنجه می کند، اسیر می کند

مارا به صلیب می کشد

اما چه کسی می تواند مدعی شود؟

عشق قادر به هر عمل شنیعی ست

ارواح پاک را به بدنامی بکشاند

شاهدخت را در قلعه اسیر کند

 

هیچ صلحی در کار نیست

بی آتش بس، بدون بهار

جنگ تمام عیار از زمانی که عشق ما را در بر می گیرد

 

عشق ما را در میدان جنگ رها می کند

زندانی در درون خود است

 

اما چه کسی می تواند مدعی شود

که می تواند بی عشق زندگی کند

چه کسی؟

چه کسی ادعا می کند

که هرگز عشق نمی خواهد

چه کسی؟

اما چه کسی می تواند مدعی شود

که هرگز دل نخواه باخت

چه کسی؟

شکنجه می کند، اسیر می کند

مارا به صلیب می کشد

اما چه کسی می تواند مدعی شود؟

چه کسی می تواند بدون عشق زندگی کند

چه کسی؟

چه کسی ادعا می کند

که هرگز عشق نمی خواهد

چه کسی؟

اما چه کسی می تواند مدعی شود

که هرگز دل نخواه باخت

چه کسی؟

 

به ما آسیب می زند، به ما ضربه می زد

می خواهیم رهایش کنیم و به ابتدا برگردیم

 

اما چه کسی می تواند مدعی شود

که می تواند بی عشق زندگی کند

چه کسی؟

چه کسی ادعا می کند

که هرگز عشق نمی خواهد

چه کسی؟

اما چه کسی می تواند مدعی شود

که هرگز دل نخواه باخت

چه کسی؟

شکنجه می کند، اسیر می کند

مارا به صلیب می کشد

L’amour est le pire des fléaux
Il change l’allure, truque les mots
C’est pire qu’un lavage de cerveau

Comme l’oasis dans le désert
Il nous attire, il cherche à plaire
Pour nous faire plonger en enfer

L’amour n’a aucune morale
C’est un criminel en cavale

Mais qui peut dire
Qu’il peut vivre sans amour
Qui ?
Qui peut faire
Comme s’il n’en voulait pas
Qui ?
Mais qui peut dire
Que ça n’lui fait rien l’amour
Qui ?
Il torture, il foudroie
Nous cloue les bras en croix
Mais qui peut dire ?

L’amour fait tout le sale boulot
Jette les âmes pures dans les cachots
Brise les princesses dans les châteaux

Il n’y a jamais de drapeaux blancs
Pas d’armistices, pas de printemps
C’est la guerre quand l’amour vous prend

L’amour vous laisse champ de bataille
C’est du poison dans les entrailles

Mais qui peut dire
Qu’il peut vivre sans amour
Qui ?
Qui peut faire
Comme s’il n’en voulait pas
Qui ?
Mais qui peut dire
Que ça n’lui fait rien l’amour
Qui ?
Il torture, il foudroie
Nous cloue les bras en croix
Mais qui peut dire
Qu’il peut vivre sans amour
Qui ?

Qui peut faire
Comme s’il n’en voulait pas
Qui ?
Mais qui peut dire
Que ça n’lui fait rien l’amour
Qui ?

Il nous blesse, nous caresse
Nous tient à bout de laisse
Mais qui peut dire ?

(À bout de laisse)

Mais qui peut dire
Qu’il peut vivre sans amour
Qui ?
Qui peut faire
Comme s’il n’en voulait pas
Qui ?
Mais qui peut dire
Que ça n’lui fait rien l’amour
Qui ?
Il torture, il foudroie
Nous cloue les bras en croix

 

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *