خاطرات گذشته

دیروز پس از سال ها، سر و کارم به خیابان فاطمی افتاد
از جلوی دفتر سابق ماهنامه مهندسی پزشکی رد شدم
جایی که دو سال کار کرده بودم؛ دو سال اول شروع کار کردنم
و شاهد خاطرات سرخوشی هایم است، آن زمان ها که هنوز کودک خامی بیش نبودم
خیابان حجاب و وصال که بارها پیاده طی کرده بودم از دفتر تا خانه
و کنار مغازه ای در خیابان امیر آباد، تابلویی به چشمم آشنا آمد
«آزمایشگاه ژنتیک دکتر زمانی»
اولین آزمایشگاهی که برای برای بخش «زیر سقف آزمایشگاه» ماهنامه رفتم مصاحبه
که واکمن (بله واکمن!) چیزی ضبط نکرده بود و همان شب تا پاسی از شب بیدار ماندم و مصاحبه را از ذهنم نوشتم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *