خال هندو!

 

خواننده : سیما بینا

حالا هندو ماره کشت و خال هندو ماره کشت

حالا شفتالو فروش سر چارسو ماره کشت
حالا اون یار منه که میروه سر بالا

حالا دستمال به دست و میزنه گرما را

حالا مو ابری شوم سایه کنم صحرا را

حالا آفتاب نزنه شاخ گل رعنا را
حالا هندو ماره کشت و خال هندو ماره کشت

حالا شفتالو فروش سر چارسو ماره کشت
حالا اون یار منه که از بلند می آیه

حالا با اسب سپید صد تومن می آیه

حالا مو اسب سپید صد تومن ره چه کنم

حالا یاغی شده و به جنگ ما می آیه
حالا هندو ماره کشت و خال هندو ماره کشت

حالا شفتالو فروش سر چارسو ماره کشت
حالا اون یار منه سرای نو می سازه

حالا از عشق سرا به ما نمی پردازه

حالا مو صبر کنم سرای نو ساخته شوه

حالا را ز دل مو درو سرا گفته شوه
حالا هندو ماره کشت و خال هندو ماره کشت

حالا شفتالو فروش سر چارسو ماره کشت
حالا اون یار منه که میروه مو چه کنم

حالا مو در سر راه دسته ی گل دسته کنم

حالا گل دسته کنم ز عاشقی توبه کنم

حالا مو توبه کنم و دل نکنه مو چه کنم
حالا هندو ماره کشت و خال هندو ماره کشت

حالا شفتالو فروش سر چارسو ماره کشت

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *