Unite for Change!

مسعود بهنود، چند وقت پیش در یادداشتی نوشته بود که ما شصت سالگان، ۳۰ (؟) سال است که چشم به انتخابات امریکا داریم…
اتفاقا ما بیست و چند سالگان نیز چشم به انتخابات امریکا داریم ..!


بسی واضح و مبرهن است که یک ایرانی طرفدار دموکرات ها باشد اما بر خلاف اکثریت ایرانیان و بدون هیچ گونه جهت گیری فمنیست مآبانه، طرفدار هیلاری کلینتون بودم؛ حرفهایش سنجیده تر، پخته تر و عملی تر بود..
بگذریم..
چند روز پیش در کنار خبری از یاهو، بیش از ۶۰۰ عکس از برخورد محبت آمیز دو سناتور رقیب که هم اکنون تبدیل به دوستان دیرینه ای شده اند، انگار که از اول رقابتی نبود، دیدم که بسیار برایم جالب بودند، چند تایی را برایتان دستچین کردم، آنچه واضح است، نیاز شدید اوباما برای جذب آراء طرفداران هیلاریست.


2 thoughts on “Unite for Change!

  1. تعجب می کنم که چرااین “کیهان تصویری” یا همون “۲۰:۳۰” این تصاویر رو تحت عنوان انحراف اخلاقی کلینتون و اوباما پخش نکرد!!!

  2. پدر اصلی اوباما مسلمان بوده که البته در کودکی زن و بچش رو ول می کنه میره. اوباما یه middle name با نام حسین داره برای همین هم توی آمریکا بعضیها براش یه سری شایعه درست کردند…

Comments are closed.