8 thoughts on “می ترسم!

  1. دچار چی؟
    اگه منظورت موارد رمانتیکه، اصلا این گمان هارو در مورد من نبر!
    از کار جدید و مسوولیت های جدیدش و آدمای جدید و شرایط جدید می ترسم

  2. ترس مانع انجام دادن بسیاری از کار ها می‌شود و جلوی پیشرفت آدم را می‌گیرد! (البته گاهی هم مفید است!‌ 🙂 )
    به نظرم اگه بدترین حالت را در نظر بگیریم و خودمون را آماده کنیم ترس دیگر بی‌معنی می‌شود! البته نباید به بدترین حالت فکر کرد،‌ بلکه فقط باید خود را مجهز ساخت!

    وبلاگ قشنگی‌ است… موفق باشید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *